تماس با مدیران
معاونت مربوطه
مديريت مربوطه
* نام
شماره تلفن
* ايميل
* متن پيام
 
نظر سنجی
نظرتان در خصوص نحوه مشارکت آستان قدس چیست؟
   
خوب
ضعیف
متوسط


 
پیشرفت فیزیکی پروژه مشارکتی  جهان مالپیشرفت فیزیکی پروژه مشارکتی جهان مال

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 پروژه جهان مال (سایت A) دارای حدود 9 پیشرفت می باشد.

پیشرفت پروژه مشارکتی پاژ (مرکز مالی و اقتصادی مشهد)پیشرفت پروژه مشارکتی پاژ (مرکز مالی و اقتصادی مشهد)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 پروژه پاژ دارای 92درصد پیشرفت می باشد.

پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع  تجاری اطلسپیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع تجاری اطلس

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریور95 و همچنین بررسی صورت گرفته پروژه تجاری اطلس به 82 درصد پیشرفت رسیده است.

پیشرفت پروژه تجاری و اقامتی بهارپیشرفت پروژه تجاری و اقامتی بهار

پروژه تجاری و اقامتی بهار با زیربنای بالغ بر 38000 متر مربع واقع در خیابان شیرازی،حاشیه شارستان دارای 95درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع  تجاری و اداری سروپیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع تجاری و اداری سرو

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریور ماه 1395،پروژه تجاری و اداری سرو دارای 98 درصد پیشرفت است.

پیشرفت برج  مسکونی قدس (رضوان)پیشرفت برج مسکونی قدس (رضوان)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 مجتمع مسکونی قدس دارای 43 درصد پیشرفت می باشد.

 
آخرین ویدئوها